Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 699–707.
 
Faktory asociované s vývojem agresivity chlapců 
1, 2Kukla L., 1Bouchalová M. 

1Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU, Brno 2Katedra klinických oborů, ZSF JČU, České Budějovice
 


Souhrn:

       Východisko. O silném nárůstu agresivity v populaci není pochyb. Všechna mass-media nás o tomto problému informují. Na základě dat projektu ELSPAC jsme účast ve rvačce považovali za projev agresivity a dle místa ošetření úrazu usuzovali na jeho závažnost. Z údajů podaných v dotazníku (k bohatým informacím o rodině, výchově, zdraví a psychické kondici respondentů) byly hledány vztahy mezi výskytem těchto úrazů i jejich závažností. Metody a výsledky. Informace o svých úrazech ze rvaček podalo 894 mužů ze 4,5 tisíc respondentů studie ELSPAC v Brně a ve znojemském okrese, kteří zároveň uvedli, zda byli s úrazem ošetřeni na nemocničním lůžku, ambulantně nebo jen doma. K převážné většině úrazů došlo mezi 16–18 roky. Závěry. Rozvrácená rodina, slabost výchovy, defekty scholarity, nízké vzdělání, vyšší nemocnost v anamnéze spolu s vyšší dosavadní úrazovostí respondentů i členů jejich rodin byly zjištěny jako faktory asociované s výskytem úrazů ze rvaček. Závažnost úrazů však byla s těmito faktory asociována méně často než jejich výskyt.

        Klíčová slova: agresivita a rodina, agresivita a úraz, úrazy ze rvaček, agresivita mužů, dětská agresivita, agresivita a zdraví, agresivita a stres, agresivita a vzdělání, agresivita a škola.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER