Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
O Společnosti
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolným a nezávislým sdružením lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a v příbuzných oborech. Společnost působí na území České republiky. Sídlem předsednictva a sekretariátu je Lékařský dům v Praze.

Společnost dnes čítá více než 34.000 členů, což jsou zhruba dvě třetiny lékařů v České republice.

Členové ČLS JEP se sdružují na základě odbornosti v odborných společnostech a na základě regionálním ve spolcích lékařů a farmaceutů (ve větších městech). V současné době pracuje v rámci ČLS JEP zhruba 100 odborných společností a 40 spolků lékařů a farmaceutů.

Členem ČLS JEP se může stát jak občan České republiky, tak cizinec.

Historické kořeny ČLS JEP sahají do poloviny minulého století a jsou úzce spojeny s propagátory národní české vědy. Jejím hlavním představitelem byl Jan Evanglista Purkyně (1787-1869), světoznámý badatel, lékař a humanista, k jehož lidskému i vědeckému odkazu se společnost hlásí. Cílem J. E. Purkyně a jeho spolupracovníků byly především rozvoj a šíření poznatků lékařských věd a příbuzných oborů a jejich využívání v péči o zdraví občanů. Tyto základní cíle zůstávají i dnes hlavním posláním společnosti.

ČLS JEP je nejreprezentativnějším představitelem odborné lékařské činnosti v České republice. Společnost iniciuje a podporuje vědu o odbornost v širším smyslu nejen ve vlastních řadách , nýbrž poskytuje svoje odborné zkušenosti i jiným zdravotnickým organizacím, např. ministerstvu zdravotnictví, profesním komorám, pojišťovnám a různým dalším domácím úřadům a institucím. Patří sem i organizace zabývající se problémy etickými, ekologickými, životním prostředím, bezpečností pro lidské zdraví, sociální instituce. Společnost pořádá doškolovací kursy téměř ve všech odbornostech. Účastní se aktivně transformace českého zdravotnictví a i v tomto směru spolupracuje se shora uvedenými institucemi.

ČLS JEP má rovněž úzké styky s evropskými i světovými zdravotnickými organizacemi. Z nich jsou nejvýznamnější Světová lékařská asociace (WMA), Fórum evropských lékařských asociací při WHO, Rada pro mezinárodní organizaci lékařských věd při WHO (CIOMS), v níž je ČLS JEP členem výboru, a Stálý výbor evropských lékařů (CP) při Radě Evropy.
Odborné společnosti ČLS JEP jsou členy mnoha mezinárodních organizací, v nichž jsou jejich reprezentanti i členy výborů a předsednictev.
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně si je vědoma zodpovědnosti za co nejkvalitnější odborné lékařské aktivity v České republice a váží si důvěry, jíž se v tomto směru těší při transformaci zdravotnictví.

Nejdůležitější služby ČLS JEP

Nakladatelské a tiskové středisko

Hospodářské oddělení

Tel. 224 266 217

Hospodářské oddělení kromě jiného pečuje o přednáškový sál, který je v 2. suterénu budovy a je dosažitelný výtahem. Sál má 165 míst. Dalších 20 míst je v ozvučeném předsálí. Sál je vybaven moderní audiovizuální technikou, potřebnou pro konání sympozií, pracovních schůzí, seminářů, školení atd.
V ceně pronájmu sálu jsou zahrnuty služby bufetu, šatny a promítací kabiny.

 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER