Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
Nakladatelské a tiskové středisko
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP bylo založeno v polovině roku 1991. Impulsem pro jeho vznik byly ekonomické obtíže, do kterých se dostalo nakladatelství AVICENUM, dříve gesční nakladatelství v oblasti zdravotnické literatury, v jehož nakladatelské péči odborné tituly ČLS JEP po desetiletí vycházely. Založení tohoto střediska mělo za cíl nejen zdokonalit výkon vydavatelské funkce ČLS JEP (budováním optimální organizační struktury a materiálně-technických podmínek pro rozvoj odborné náplně titulů počínaje, systematickou péčí o zahraniční excerptace a indexace konče), ale také zahájit vlastní výkon funkcí nakladatelských (tj. zajistit zejména redakční servis, výrobu a distribuci) na bázi nezávislosti na jiném právním subjektu.

NTS se ve svých počátcích snažilo využít ideální možnosti dané dobou . Na straně jedné převzalo redakční postupy léta budované a ověřené praxí v odborných redakcích Avicena, ke kterým mimo jiné patří jak dobrý zvyk recenzování rukopisů, tak i péče o lékařskou terminologii a jazykovou úroveň. Do NTS tak přešla řada avicenských knižních i časopiseckých redaktorů. Na straně druhé využilo NTS volnosti ve výběru obchodních partnerů z oblasti nově vznikajících menších tiskáren s příslibem selektivního přístupu k odborným publikacím a perspektivou stále kvalitnějšího barevného tisku, brzy se vyprostilo z monopolního sevření PNS a vytvořilo administraci a distribuci “šitou na míru”, o něco později zorganizovalo podle vlastních představ vývoz svých časopisů do zahraničí v systému zcela odlišném od dřívějších služeb n.p. Artia a jejích právních nástupců, v příhodné době doplnilo svou strukturu o vlastní inzertní oddělení, jehož výhodou je nezávislost na reklamních agenturách.

Nikoli nepodstatným milníkem ve fungování NTS bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy v roce 1993. Časopisy, které dříve vycházely jako federální, byly zakotveny registrací v České republice, avšak nadále sdružují ve většině svých redakčních rad i v autorských kruzích odborníky z obou republik. Též systém distribuce časopisů ČLS JEP na Slovensko byl vytvořen individuálně, byť neustále se měnící předpisy průběžně prověřují trpělivost českého odesilatele i slovenských adresátů.

Přes rozsáhlé aktivity, které dnes zahrnují nejen komplexní realizaci téměř tří desítek odborných titulů v periodicitě od kvartálníků po měsíčníky, ale též každoroční vydávání Katalogu kongresů, konferencí, sympozií a přednášek v oblasti zdravotnictví a rovněž občasný exkurs do oblasti knižní produkce, zůstává NTS nadále nevelkým pružným střediskem, jehož cílem je poskytovat tvůrcům i čtenářům odborné lékařské literatury efektivní a moderní servis.

Časopisy ČLS JEP, vycházející v češtině/slovenštině s anglickými souhrny, pokrývají následující oblasti:

 • anesteziologie
 • biochemie
 • biomedicínské inženýrství
 • dermatovenerologie
 • epidemiologie
 • farmacie
 • foniatrie
 • fyzikální medicína
 • gastroenterologie
 • gynekologie
 • hematologie
 • hepatologie
 • chirurgie
 • imunologie
 • intenzivní medicína
 • medicínská informatika
 • mikrobiologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • oftalmologie
 • onkologie
 • otorinolaryngologie
 • patologie
 • pediatrie
 • plastická chirurgie
 • posudkové lékařství
 • pracovní lékařství
 • psychiatrie
 • radiologie
 • rehabilitace
 • revizní lékařství
 • revmatologie
 • soudní lékařství
 • veřejné zdraví
 • vnitřní lékařství
 • všeobecné lékařství
 • zdravotní pojištění

K profilovým časopisům patří Praktický lékař, nejčtenější titul ČLS JEP, a Časopis lékařů českých, vědecké periodikum s více než stočtyřicetiletou tradicí.
Titul Acta Chirurgiae Plasticae vychází v angličtině a prodává se na zahraničním i domácím trhu.

Česká lékařská společnost JEP
Nakladatelské a tiskové středisko

P. O. Box 88
Sokolská 31
120 26 Praha 2
E-mail: nts@cls.cz
tel/fax 224 266 226

Inzertní oddělení
tel. 224 266 253
tel/fax 224 266 265
E-mail: ntsinzerce@cls.cz


 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER