Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 804–809.
 
Postavení perkutánní vertebroplastiky a kyfoplastiky v léčbě onkologického onemocnění páteře 
Ryška P., 1Řehák S., 2Odrážka K., 3Maisnar V., Raupach J., 1Málek V.,Renc O., 1Kaltofen K. 

Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 1Neurochirurgická klinika LF UK a FN, Hradec Králové2Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové32. interní klinika – oddělení klinické hematologie LF UK a FN, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Východisko. Jedná se o klinickou prospektivně sledovanou nekontrolovanou studii. Onkologické postižení páteře je relativně časté onemocnění, které má širokou alternativu možných léčebných postupů. Jednotliví pacienti jsou podle svého nálezu dle indikačních kritérií buď operováni, nebo léčeni onkologicky, kde se nejčastěji uplatňuje radioterapie. Perkutánní vertebroplastika či kyfoplastika jsou minimálně invazivní metody, pomoci kterých se do postiženého obratle aplikuje polymetalmetakrylátový (PMMA) kostní cement. To vede ke stabilizaci obratle a k výraznému ústupu bolestí nemocného. Metody a výsledky. Autoři prezentují sestavu 14 pacientů (celkem 21 obratlů), střední věk 68,7 (v rozmezí 47–80), ošetřených těmito metodami a diskutují postavení těchto invazivních výkonů v léčebném algoritmu pacientů s páteřními metastázami a myelomem. Celkově byly prokázány 3 asymptomatické komplikace. První únik cementu paravertebrálně při ošetření těla L5, druhou byl únik cementu do paravertebrálních žil a třetí byl únik cementu do meziobratlového prostoru. Visual analog skóre (VAS) bylo před výkonem 8,9 bodu, 3 měsíce po výkonu 1,9 a 6 měsíců po výkonu 2,6 bodu. Neprokázali jsme symptomatickou či celkovou komplikaci. Závěry. Perkutánní vertebro a kyfoplastika jsou efektivním doplňkem léčby pacientů s onkologickým onemocněním páteře.

        Klíčová slova: perkutánní vertebroplastika, perkutánní kyfoplastika, metastatické onemocnění páteře, léčba metastáz páteře, myelom.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER