Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 1998

ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE (1998)
XVI. český a slovenský neurologický sjezd
XII. český a slovenský epileptologický sjezd

Supplementum je podle programu sjezdů rozděleno do 18 kapitol. Hlavními kapitolami první části jsou: XXVI. česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Sympozium bolestí hlavy, Vertebrogenní onemocnění, Parkinsonova choroba a parkinsonské syndromy, Neurochirurgie a minimálně invazivní neurochirurgie, 6. brněnský den funkčních poruch CNS (Klub abnormálních pohybů). Hlavními kapitolami druhé části jsou: Neuropsychiatrie a neuropsychologie, Zobrazovací metody, Klinická neurofyziologie, Neuromuskulární onemocnění, Neuroimunologie a zánětlivá onemocnění CNS, 6. brněnský den funkčních poruch CNS (Semiologie epileptických záchvatů), Psychosociální pronlematika epilepsie, Diagnóza a farmakoterapie epilepsie.

88 stran, 47,50 Kč

ANESTEZIOLOGIE A NEODKLADNÁ PÉČE (1998)
Intenzivní medicína

Obsah supplementa tvoří přehledné články o gastrické tonometrii, původní práce, které pojednávají o kvalitě života šest měsíců po hospitalizaci na JIP, články o patofyziologii, diagnostice a terapii diseminované intravaskulární koagulace . V další části supplementa je uvedena informace o průběhu 5. sympozia intenzivní medicíny, které proběhlo v roce l997 v Aspenu.

32 stran, 48.-Kč

ČESKÁ RADIOLOGIE (1998)
XXXI. český radiologický kongres, Olomouc

Supplementum obsahuje „in extenso“ referáty na výzvu, úvodní referáty a vědecká sdělení i obsahy posterů ve formě abstrakt. Jeho cílem je přehledně informovat širší radiologickou veřejnost o náplni sjezdu a o směřování moderní radiologie u nás i ve světě. Obsahuje velké množství obrazové, i plnobarevné dokumentace.

136 stran, 49.- Kč

ČESKÁ A SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGIE (1998)
Helicobacter Pylori
Střevní propustnost

Supplementum je složeno ze dvou zásadních prací, které se svým rozsahem a bohatým literárním aparátem vymykají běžným časopiseckým příspěvkům. Prvním je článek Současné principy a způsoby léčby infekce Helicobacter pylori. Literární přehled a vlastní zkušenosti (Fixa B., Komárková O.), druhým článkem Vyšetření střevní propustnosti (Kohout P.).

28 stran, 47.- Kč

ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE (1998)
3. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí, Brno

Supplementum obsahuje abstrakta přednášek a posterů z následujících oblastí: dětská onkologie, nefrologie, chirurgie, sociální pediatrie, infekce u dětí a neonatologie. Abstrakta jsou otištěna v českém i anglickém jazyce.

100 stran, 30.- Kč

ČESKO-SLOVENSKÁ DERMATOLOGIE (1998)
Historie a současnost dětské dermatologie v Brně

Supplementum vydáno k 45. výročí založení Dětského kožního oddělení v Brně a k 100. výročí založení Dětské nemocnice v Brně. Historie a současnost Dětské dermatologie v Brně. Mastocytózy. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou mastocytóz u dětí. Sclerodermia circumscripta u dětí. Diaklinika.

28 stran, 49.50 Kč.

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER