Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.Ev. PURKYNĚ
NTS - Supplementa časopisů
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 

SUPPLEMENTA 2001

ANESTEZIOLOGIE A NEODKLADNÁ PÉČE
Anesteziologie a neodkladná péče):
Monitorace v anesteziologii, resuscitační a intenzivní péči
Laboratoř u lůžka nemocného - Point of Care Testing /POCT/
Práce sester na ARO a JIP

V rámci 12. ročníku časopisu Anesteziologie a neodkladná péče vychází l. supplementum 2001, jehož náplní jsou práce předních klinických a biochemických odborníků na téma monitorace v anesteziologii, resuscitační a intenzivní péče, význam a poslání laboratoře u lůžka nemocného - Point of Care Testing (POCT) . Dále je do čísla zařazeno několik článků sester o práci na ARO a JIP při péči o nemocného v neodkladném stavu, kdy jeho život je vážně ohrožen. Dokonalé sledování pacienta, rychlé vyhodnocení jeho stavu i změn v průběhu nemoci, správné nasměrování k poznání diagnózy, a tím k včasnému rozhodnutí léčby, může odvrátit zhroucení stavu nemocného. Vedle sledování ošetřovaného je velice cenná včasná laboratorní diagnostika. K tomu účelu vznikla laboratoř, která je umístěna v blízkosti lůžka pacienta a která poskytne zavčas kvalitní informace. Práce s těmito přístroji vyžaduje, aby pracovník byl zaškolen a seznámen s přístroji pro rozsáhlejší činnost laboratoře, přitom výsledky musí být správně vyhodnoceny a být pod kontrolou centrální laboratoře. Takováto zařízení mají jisté přednosti, ale mohou přinést i určitá rizika, která by mohla vzniknout při nesprávném postupu prací s přístrojem a špatném vyhodnocení.

Cena výtisku 64,-Kč (73,-Sk.)

ČESKÁ REVMATOLOGIE:
Dekáda kostí a kloubů

Supplementum je věnováno především nejvýznamnější současné celosvětové aktivitě, tj. Dekádě kostí a kloubů. Jsou zde v plném rozsahu publikovány přednášky, které zazněly na zahajovacím sympoziu Dekády konaném v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce v roce 2000. Texty jsou věnovány různým aspektům medicínské a sociální závažnosti chorob pohybového ústrojí včetně revmatologické, ortopedické a rehabilitační problematiky. Jsou doplněny přehledem dvou nověji používaných protizánětlivých léků a také dvěma nově vypracovanými standardy léčebné péče pro polymyalgia rheumatica a syndrom bolestivého ramene.

Cena výtisku 64,- Kč (86,- Sk.)

ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE
III. slovenský pediatrický kongres

Supplementum obsahuje abstrakta z III. slovenského pediatrického kongresu, konaného za mezinárodní účasti ve dnech 27. - 30. 6. 2001 v Martině. Přednášky a postery byly věnovány imunologii, neonatologii, kardiologii, dětské chirurgii, endokrinologii, pneumologii, genetice a pediatrii prvního kontaktu.

Vyšlo v roce 2001, cena 59,- Kč (68,- Sk).

ČESKO-SLOVENSKÁ DERMATLOGIE
Fotodiagnostika a fototerapie

Krátké kompendium, které má umožnit orientaci (na jednom místě a v českém jazyce) v nejobvykleji se vyskytujících patologických nálezech souvisejících se zvýšenou citlivostí vůči slunci nebo umělým zářičům. Zodpovídá základní praktické otázky na téma diagnostiky a léčby primárních a sekundárních fotodermatóz a fotosenzitivních stavů vůbec.
Fotodiagnostika (L. Malina). Fotodiagnostika nádorů (F. Vosmík). Fototerapie dermatóz (L. Malina). Fotochemoterapie jako léčba nebo prevence kožních chorob (M. Jirásková). Fotodynamická terapie (PDT) (M. Jirásková).

Vyšlo v roce 2001, cena 80,-Kč, (92,-Sk).

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
Hematoonkologické supplementum

Hematoonkologie je jednou z nejbouřlivěji se rozvíjejících oblastí medicíny. Redakce časopisu předkládá supplementum, které je celé věnované této tematice. Celkem osm rozsáhlejších článků bylo zařazeno tak, jak je autoři spontánně zaslali, nejde tedy o práce vyžádané ani o úplný výčet našich špičkových hematologických pracovišť nebo autorů. Tím spíše supplementum názorně ilustruje vývoj hematologické onkologie u nás.

Vyšlo v roce 2001 , cena 63,-Kč, (72,-Sk).

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
Chyby a omyly v diagnostice a terapii

Písemné zpracování jedenácti přednášek z různých oborů přednesených na VII. sympoziu Praktického lékaře konaného koncem roku 2000. Navazuje na předchozí supplementa z těchto sympozií.

Vyšlo v roce 2001, cena 38,-Kč, (44,-Sk).

ČESKÁ A SLOVENSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE
Společný sjezd České gastroenterologické společnosti a Hepatologické společnosti ČLS JEP (Liberec, listopad 2001)

Abstrakta z kongresu.

Vyšlo v roce 2001, cena 72,-Kč, (82,-Sk).

ČESKÁ GYNEKOLOGIE
Neonatologické supplementum

Soubor článků navazující na Perinatologické supplementum téhož časopisu vydané v roce 2000.

Vyšlo v roce 2001, cena 69,-Kč, (79,-Sk).

Pro předplatitele jednotlivých titulů jsou supplementa v ceně předplatného. Ostatní zájemci si je za výše uvedené ceny mohou objednat na adrese: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel. 22426 6226, e-mail nts@iol.cz.
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER