ČESKÁ
RADIOLOGIE

ČASOPIS RADIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI


Časopis přináší originální, výzkumné i souborné práce z diagnostického zobrazování, radioterapie, nukleární medicíny a radiobiologie, jakož i práce z těchto oborů orientované na postgraduální vzdělávání. Dále se časopis věnuje organizačním a profesním otázkám, poskytuje informace o kongresech doma i v zahraničí, publikuje recenze významných monografií z oboru.

Periodicita: 6 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 68/408
ISSN: 1210 - 7883
Ročník: 62
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE / Excerpa Medica
Bibliographia Medica Čechoslovaca