ČESKÁ A SLOVENSKÁ
Psychiatrie

ČASOPIS PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI

Obsahem časopisu jsou původní práce s tematikou z oblastí teoretické a speciální psychiatrie. Jsou publikovány práce z oboru psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie aplikované i teoretické, psychofarmakologie klinické i experimentální včetně funkcí receptorových a neurotransmitérových systémů, z historie psychiatrie, zajímavé kazuistiky. Dále jsou uveřejňovány informace z kongresů, sympozií a konferencí s psychiatrickou tematikou, recenze publikací a článků z oboru. V časopise jsou publikována oznámení o konání významných mezinárodních i národních kongresů a dalších akcí a oznámení významných životních jubileí.

Periodicita: 8 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 56/448
ISSN: 1212 - 0383
Ročník: 104
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
PA
Bibliographia Medica Čechoslovaca