Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 479–483.
 
Možnosti sledování aktivity eozinofilního zánětu u asthma bronchiale 
1Kopřiva F., 2Janošťáková A., 3Ordeltová M., 3Szotkowská J., 1Zápalka M., 2Hajdůch M., 2Radová L. 

1Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc 2Laboratoř experimentální medicíny LF UP, Olomouc 3Ústav klinické imunologie FN, Olomouc
 


Souhrn:

       Východisko. Asthma bronchiale (AB) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, ve kterém hrají roli mnohé buňky – žírné buňky, T-lymfocyty a eozinofily. V současné době nemáme v klinické praxi ideální ukazatel sledování aktivity zánětu. V práci jsme se pokusili vyhodnotit výpovědní hodnotu stanovení eozinofilního kationického proteinu v séru (S-ECP), hladiny endotelinu (P-ET) v plazmě a procentuální zastoupení eozinofilů s expresí CD44 na povrchu (EoCD44 ) u dětských astmatiků. Metodika a výsledky. U 97 dětí s AB jsme vyhodnotili anamnézu, vyšetřili S-ECP, P-ET v séru a EoCD44 přímou fluorescencí z plné krve metodou průtokové cytometrie na cytometru BD Biosciences, absolutní počet eozinofilů (Eo) a hladinu celkového sérového imunoglobulinu E (S-IgE). U dětí jsme zahájili léčbu montelukastem (singulair, tbl 5 mg). S odstupem tří měsíců od prvního odběru jsme vyšetřili opět hladinu S-ECP, P-ET a EoCD44, jejichž sledování umožňuje hodnotit více stránek alergického zánětu. U 97 dětí s AB jsme zjistili silnou korelaci jen mezi hladinou P-ET a EoCD44 (p=0,002; r= –0,5). Závěry. Překvapivě jsme prokázali jen korelaci mezi hladinou P-ET a EoCD44. Nižší procentuální zastoupení EoCD44 v periferní krvi u astmatiků před léčbou potvrzuje aktivitu eozinofilního zánětu a intenzivní přestupu eozinofilů do dýchacích cest. I přes klinickou stabilizaci stavu (bez potřeby aplikace salbutamolu spraye, ventolin) nedošlo u 8 (8 %) dětí za 3 měsíce ke snížení hodnot S-ECP, hladiny P-ET a zvýšení procentuálního zastoupení EoCD44. Stanovení jednotlivých ukazatelů aktivity probíhajícího procesu jsou nepřímým ukazatelem mnohočetných rysů eozinofilního zánětu.

        Klíčová slova: asthma bronchiale, eozinofilní zánět, endotelin, eozinofilní kationický protein, procentuální zastoupení eozinofilů s CD44 na povrchu.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER