Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 689–691.
 
Periodické pohyby končetinami ve spánku a jejich vyšetřování pomocí polygrafie a aktigrafie 
Kemlink D., Pretl M., Kelemen J., Šonka K., Nevšímalová S. 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Cílem studie bylo porovnat výsledky polysomnografickému a aktigrafického záznamu, a tak určit senzitivitu a specificitu aktigrafického zjišťování periodických pohybů ve spánku (Periodic Leg Movements in Sleep – PLMS). Standardní metodou detekce PLMS je polysomnografický záznam povrchového EMG m. tibialis anterior. Od roku 1995 se datují snahy o diagnostiku PLMS pomocí aktigrafie, která je pohodlnější pro pacienta a snadněji se vyhodnocuje. Metody a výsledky. Aktigrafy jsou fixovány kolem kotníků vyšetřovaných a hodnoty akcelerace byly zaznamenávány s nejvyšší frekvencí 11Hz. U 42 pacientů bylo v naší laboratoři Centra pro poruchy spánku a bdění provedeno 44 současných polygrafických a aktigrafických záznamů. Stejná kritéria skórování PLMS a hranice pro stanovení diagnózy 5 PLMS za hodinu (PLMI) byla použita pro obě metody. Pro aktigrafické vyhodnocování PLMS byla zjištěna specificita 90 %, senzitivita 60 %, pozitivní prediktivní hodnota 88,2 %, negativní prediktivní hodnota 64,3 % a celková diagnostická přesnost 73,3 %. Těsná korelace byla prokázána mezi výslednými PLMI získanými pomocí obou metod (Spearmanův korelační koeficient rho >0,64, p<0,0001), avšak výsledky aktigrafu jsou signifikantně nižší (Sign test, p<0,01). Závěry. Práce prokázala dobrou specificitu a negativní prediktivní hodnotu aktigrafie. K zlepšení senzitivity navrhujeme snížení hranice minimálnímu významného počtu period pohybů za hodinu z 5 na 3. Aktigrafie se zdá být vhodnou skríninkovou metodou pro detekci PLMS jak v klinických, tak i výzkumných aplikacích.

        Klíčová slova: periodické pohyby končetinami ve spánku, aktigrafie, polysomnografie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER