Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 484–491.
 
Složení esterifikovaných mastných kyselin a lipoperoxidace u metabolického syndromu 
1Žák A., 1Vecka M., 1,2Tvrzická E., 2Jáchymová M., 1Dušejovská M.,1Janíková L., 1Staňková B., 1Vávrová L., 1Kodydková J., 1Zeman M. 

1IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Složení esterifikovaných mastných kyselin v plazmě je u metabolického syndromu a dalších stavů inzulínové rezistence významně změněno. Profil mastných kyselin v plazmě je dán složením tuku přijímaného potravou a metabolickými pochody přeměny mastných kyselin, tedy de novo lipogenezí, β-oxidací i přeměnou v důsledku oxidačního stresu. Cílem této práce bylo zjistit složení mastných kyselin v hlavních lipidových třídách plazmy ve vztahu k inzulínové rezistenci, k některým polymorfizmům kandidátních genů, jejichž aktivita s inzulínovou rezistencí souvisí, a ke složení lipoproteinů i parametrům lipoperoxidace. Metody a výsledky. Do studie bylo zařazeno 95 osob s metabolickým syndromem (56 M/39 F) a 195 zdravých osob (99 M/96 F). Vyšetřili jsme základní klinická data, parametry glukózové homeostázy, koncentrace lipidů v plazmě a konjugované dieny v LDL. Mastné kyseliny byly stanoveny kapilární plynovou chromatografií. Polymorfizmy apolipoproteinu E, střevní izoformy proteinu vázajícího mastné kyseliny (Ala54Thr) a γ-2 izoformy receptoru aktivovaného peroxizomálními proliferátory (Ala12Pro) byly analyzovány kombinací metod polymerázové řetězové reakce a určování polymorfizmů délky restrikčních fragmentů. Osoby s metabolickým syndromem měly vyšší koncentrace CRP a konjugovaných dienů v LDL. Ve všech lipidových třídách jsme prokázali pokles celkové koncentrace vícenenasycených mastných kyselin řady n-6 a vzestup koncentrace nasycených mastných kyselin. Z jednotlivých kyselin byl významný pokles koncentrace kyseliny linolové a vzestup obsahu kyseliny palmitové a palmitolejové. Z výsledků lze usuzovat na vzestup aktivit Δ9 desaturázy kyseliny palmitové, Δ6 desaturázy a elongázy kyseliny linolové. Koncentrace konjugovaných dienů v LDL negativně korelovaly s kyselinou linolovou. Nezjistili jsme vazbu klinických ani laboratorních parametrů na homozygocii vyšetřených polymorfizmů. Závěry. U metabolického syndromu jsou změny profilu mastných kyselin důsledkem zvýšené lipogeneze a akcentovaného oxidačního stresu.

        Klíčová slova: metabolický syndrom, složení mastných kyselin, aktivity desaturas a elongas, oxidační stres, genové polymorfizmy.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER