Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 659–661.
 
Purkyňova koncepce nervové buňky 
Pokorný J., Trojan S. 

Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
 


Souhrn:

       J. Ev. Purkyně svými experimenty a objevy zasáhl do 34 vědeckých oblastí, v některých je dokonce považován za jejich zakladatele (embryofyziologie, histologie, farmakologická fyziologie, biofyzika, srovnávací fyziologie). Průkopnické postavení získal i v neurovědách, a to nejen svými neuroanatomickými popisy, ale především neurofyziologickými experimenty. Kromě popisu „Purkyňových buněk“ a buněk řady dalších oblastí mozku, popsal Purkyně i strukturu nervového vlákna a lze mu připsat i první popis dendritů nervových buněk. Dochované materiály ukazují, že se Purkyně zabýval i studiem stavby hippocampu. Tyto a další práce ukazují, že si Purkyně byl vědom možných funkčních rozdílů mezi nervovými buňkami a uvažoval o jejich vzájemných vztazích. Teprve dnešní, mimořádně podrobné znalosti o stavbě neuronálních okruhů hippocampu, poznatky o mediátorové interakci a modulaci i důkazy o aktivitě neuroplastických pochodů v hippocampu umožňují naplňovat Purkyňovu snahu o korelaci struktury a funkce.

        Klíčová slova: J. Ev. Purkyně, nervové vlákno, hippocampus, principální neuron, interneuron.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER