Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 434–437.
 
Poruchy kognitivních funkcí u pacientů s diabetes mellitus 
Přikryl R. 

Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno
 


Souhrn:

       V posledních letech dochází ke zvýšenému zájmu o výzkum vztahu diabetes mellitus k demenci či poklesu kognitivních funkcí. Z poměrně bohatých literárních zkušeností vyplývá, že diabetes mellitus sám o sobě způsobuje narušení kognitivních funkcí, a to bez ohledu faktoru věku či skutečnosti, zda se jedná o diabetes mellitus 1. nebo 2. typu. Diabetes mellitus 1. typu způsobuje zpomalení psychomotorického tempa, zatímco u diabetes mellitus 2. typu je spíše popisováno narušené ukládání nových informací. Přesný mechanizmus, jakým diabetes vede k narušení kognice, není však dosud dostatečně objasněn. V současnosti je však již známo několik hypotetických mechanizmů, které by mohly vysvětlovat vztah mezi diabetem a narušenou úrovní kognitivních funkcí. Další výzkum, zaměřený zejména na průběhové klinicko–zobrazovací či klinicko–patologické studie, je nezbytný k objasnění přesných etiopatogenetických mechanizmů stojících na pozadí vztahu diabetes mellitus a demence. Pro klinickou praxi je pak důležité si uvědomit, že prevence, včasná diagnostika a optimální léčba diabetu může vést ke snížení výskytu demence či narušení kognitivních funkcí.

        Klíčová slova: diabetes mellitus, demence, kognice, porucha.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER