Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes.-slov. Pediat., 2008, roč. 63, č. 6, s. 320–326.
 
Intrauterinní růstová retardace a fetální původ chorob v dospělosti 
Kytnarová J.1, Zlatohlávková B.3, Fedorová M.3, Malošková G.3, Kršek M.2 

Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a UK 1. LF, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Zeman, DrSc. III. interní klinika VFN a UK 1. LF, Praha2 přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc., MBA Gynekologicko-porodnická klinika VFN a UK 1. LF, Praha3 přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
 


Souhrn:

       Příčiny intrauterinní poruchy fetálního růstu mohou být heterogenní. Předpokládá se, že nižší porodní hmotnost může být ve spojení s postnatálními vlivy prostředí rizikovým faktorem pro vznik řady chorob v dospělosti, např. hypertenze, ischemické choroby srdeční nebo diabetes mellitus 2. typu. Etiopatogeneze tohoto vztahu sice není zatím zcela objasněna, je ale zřejmé, že pre- i postnatální růst a budoucí rizika jsou modulována řadou metabolických změn i genetických faktorů. Podle teorie programmingu díky intrauterinní adaptaci na nepříznivé vlivy dochází k dlouhodobým metabolickým a endokrinním změnám. Zdá se, že vhodným kandidátním systémem pro spojení mezi intrauterinní růstovou poruchou a některými chorobami v dospělosti by mohl být systém IGF-I, IGF-II a jejich vazebných bílkovin (IGFBP), stejně jako některé polymorfismy v promotoru genu pro IGF-I.

        Klíčová slova: intrauterinní růstová retardace, nízká porodní hmotnost, IGF-I, IGF-II, IGF vazebné bílkoviny, polymorfismus genu pro IGF-I
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER