Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 459–465.
 
Konjugovaná kyselina linolenová – dietní suplement v prevenci kardiovaskulárních onemocnění? 
Tvrzická E., Vecka M., Žák A. 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Konjugovaná kyselina linolová je souhrnný název pro směs polohových i geometrických izomerů kyseliny oktadekadienové, jejíž dvě dvojné vazby jsou odděleny jednou jednoduchou; nejhojnějšími izomery jsou cis-9,trans-11 a trans-10,cis-12. Konjugovaná kyselina linolová je v potravě obsažena především v červeném mase a mléčných výrobcích, jejichž příjem současná dietní doporučení významně omezují; toto omezení by měly kompenzovat dietní suplementy. V experimentálních studiích bylo popsáno příznivé působení konjugované kyseliny linolové na úpravu tělesné hmotnosti, snížení rizikových faktorů pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, posílení imunity organizmu i snížení rizika rozvoje některých karcinomů. Tyto studie ale také upozornily na odlišné působení jednotlivých izomerů. Povzbudivé výsledky experimentálních studií daly podklad pro výzkum v humánní medicíně, zde však výsledky nejsou zcela jednoznačné. Jednotlivé studie jsou obtížně porovnatelné vzhledem k rozdílnému uspořádání (počet osob, denní dávka, doba trvání). Příznivý účinek na adipozitu a zastoupení viscerálního tuku byl pozorován po dlouhodobém podávání, ale mechanizmus účinku dosud nebyl jednoznačně vysvětlen; mohou se na něm podílet inhibice lipoproteinové lipázy, zvýšení aktivity karnitin–palmitoyl transferázy, indukce apoptózy adipocytů, ovlivnění aktivity PPARγ. Pro jejich vysvětlení je třeba dalších dlouhodobých studií na definovaných souborech. Současný pohled na indikace podávání konjugované kyseliny linolové z hlediska komplexního ovlivnění rizika rozvoje kardiovaskulárních a metabolických onemocnění je rozporuplný.

        Klíčová slova: konjugovaná kyselina linolová, kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom, plazmatické lipidy, oxidační stres.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER