ČESKO-SLOVENSKÁ
PATOLOGIE A
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ A ČESKÉ SPOLEČNOSTI SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ A SOUDNÍ TOXIKOLOGIE

Poznámka autora elektronické podoby časopisu.: Tyto dva časopisy jsou v tištěné podobě vydávány jako jeden časopis. Pro potřebu elektronické podoby bylo potřeba jejich částečné oddělení v některých kapitolách.


Časopis je převážně orientován na onkopatologické otázky důležité v bioptické praxi a na jejich řešení cestou histopatologie, cytopatologie, imunohistochemie a elektronové mikroskopie. Druhá největší skupina příspěvků se týká nejrůznějších aktuálních problémů speciální patologie zkoumaných - často za klinické spolupráce - komplexním morfologickým přístupem. Malá část sdělení je zaměřena na patologii experimentální, veterinární a na otázky metodické. Publikují se původní práce většího rozsahu, kazuistiky, krátká sdělení i práce souhrnné. Samostatná část Soudní lékařství přináší původní práce z celé oblasti soudní medicíny a zprávy ze života odborné společnosti.

Periodicita: 4 x
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 48/192 + 16/64
ISSN: 1210 - 7875
Ročník: 44/53
Indexováno/excerpováno v:
MEDLINE/Index Medicus
EMBASE/Excerpa Medica
Biological Abstracts
Bibliographia medica čechoslovaka