OTORINOLARYNGOLOGIE
A FONIATRIE

ČASOPIS ČESKÉ SPOLEČNOSTI OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů a souborné referáty. Obsahuje zejména informace o chirurgické léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů včetně velkých slinných žláz, o chirurgické a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých částí krku, o funkční diagnostice a rehabilitaci poruch sluchu, hlasu a řeči, o závrativých stavech, poruchách čichu a o problematice zánětlivých komplikací při zánětech v ORL oblasti. Časopis je důležitým zdrojem informací a pomůckou pro postgraduální vzdělávání lékařů z oboru.

Periodicita: 4 x,
Formát: A4
Počet tisk. stran/ročník: 60/240
ISSN: 1210 - 7867
Ročník: 55
Indexováno/excerpováno v:
EMBASE/Excerpta Medica
Bibliographia medica čechoslovaka