CzMA JEP Home page CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. Ev. PURKYNĚ
Journals - Article
CzMA JEP Home page News About Assocation Publishing Division Medical Journals Searching Supplements Catalogue
 
  Česky / Czech version Čes. slov. Farm., 2007; 56, 225–229
 
Abiotická elicitace suspenzní kultury Trifolium pratense L. 
KAŠPAROVÁ M., SIATKA T., DUŠEK J. 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Pharmacognosy
 


Summary:

       Mezi významné látky sekundárního metabolismu patří flavonoidy a isoflavonoidy. Suspenzní kultura Trifolium pratense L. (Fabaceae) má však nízkou produkci těchto metabolitů, a proto byla snaha ovlivnit její elicitací. Podle původu se elicitory rozdělují na biotické a abiotické elicitory, mezi které lze zařadit např. soli těžkých kovů. Cílem práce bylo sledovat vliv abiotického elicitoru síranu měďnatého na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L. (varieta DO-8 a varieta DO-9), která byla kultivovaná na mediu podle Gamborga s přídavkem 2 mg.l-1 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny a 2 mg.l-1 6-benzylaminopurinu. Maximální zvýšení produkce flavonoidů oproti kontrole vyvolala u obou variet 168hodinová aplikace koncentrace 100 μmol. Produkci isoflavonoidů u variety DO-8 stimulovala zejména 48hodinová aplikace koncentrace 1 μmol, u variety DO-9 měla největší elicitační účinek 168hodinová aplikace koncentrace 10 μmol.

        Key words: suspenzní kultura Trifolium pratense L. – flavonoidy a isoflavonoidy – abiotická elicitace – těžké kovy
       

Order this issue

  BACK TO CONTENTS  
 
 
| HOME PAGE | CODE PAGE | CZECH VERSION |
©  1998 - 2008 CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ
Created by: NT Servis, s.r.o., hosted by P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER