Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Obsah
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
 

Časopis lékařů českých
č.2, 3.2.2006

 
 
Goetz P.:
Historie lékařské genetiky v České republice
88
1Čapek P., 2Brdička R.:
Hypertrofická kardiomyopatie
93
1Brdička R., 2Beránek M., 3Čimburová M., 4Dvořáčková J., 5Dvořáková D., ...:
Frekvenční pohled na vyšetření odchylek genomu
98
Habart D.:
Nové obzory v léčbě hemofilie – rekombinantní a transgenní koncentráty, genová léčba a modifikované koagulační faktory
104
Pánková R.:
Psychosomatické přístupy v dermatovenerologii
112
Vevera J.:
Cholesterol, násilí a sebevražednost – příběh plný omylů
118
Vraná M., Dobrovolná M., Cetkovský P., Nazarová S., Vondráčková H.,1Sedláček P.:
Analýza HLA-DPB1 genu u transplantací hematopoetických kmenových buněk
126
Vrtěl R., Vodička R., Šantavá A., Šantavý J., Krejčiříková E.:
Prenatální diagnostika tuberózní sklerózy založená na znalosti kauzální mutace
130
Vodička R., Vrtěl R., 1Procházka M., Šantavá A., 2Dušek L., Vrbická D.,Singh R., Krejčiříková E., Schneiderová E., Šantavý J.:
Analýza volné fetální DNA v maternální plazmě s využitím STR lokusů
133
Seemanová E., 1Jarolím P., 2Seeman P., 3Varon R., 3Sperling K.:
Zvýšené riziko malignit u heterozygotů v rodinách pacientů s Nijmegen breakage syndromem
138
Vašků V., 1Bienertová-Vašků J., 1Pávková-Goldbergová M., Semrádová V., 1Vašků A.Vašků V., 1Bienertová-Vašků J., 1Pávková-Goldbergová M., Semrádová V., 1Vašků A.:
Asociace variant polymorfismů v genu pro endotelin-1 (EDN1) s terapií u pacientů s kožními T lymfomy
144
Vašků A., 1Špinarová L., Pávková-Goldbergová M., 2Špinar J., 3Souček M., 1Vítovec J.:
Příspěvek k farmakogenetice chronického srdečního selhání – betablokátory
148
Tisoňová J., 1Magulová L., 1Göböová M., Wawruch M., Laššánová M., Božeková L., Kriška M.:
Konzultačná činnosť dvoch slovenských centier pri farmakoterapii v gravidite a laktácii
154
Spáčil J., Hradec J., Král J.:
Opakované embolizace do periferních tepen z plicní metastázy choriokarcinomu
160

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER