Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a slov. Farm. 49, 2000, No. 3, p. 139–141
 
PREZENTÁCIA SEKRÉCIE b-GALAKTOZIDÁZY RASTLINNÝMI BUNKAMI 
STANO J., MIČIETA K. 1 , ULBRICH-HOFMANN R. 2 , HAVRÁNEK E. 3 , GRANČAI D. 4 , 

4 Záhrada liečivých rastlín Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1 Katedra botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 2 Biochemický ústav Univerzity Martina Luthera, Halle/Salle 3 Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity 4 Komenského, Bratislava 4 Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 5 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Bratislava 6 Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 7 Katedra chemickej teórie liečiv Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Vypracovala sa jednoduchá, citlivá a reprodukovateľná metóda dôkazu extracelulárnej b-galakto- zidázy. Kalusovou kultúrou, resp. koreňom klíčnych rastlín sekrétovaná b-galaktozidáza hydroly- zuje substrát (6-bróm-2-naftyl-b-D-galaktopyranozid) na b-D-galaktózu a 6-bróm-2-naftol, ktorý po simultánnej azokopulácii s hexazotovaným p-rozanilínom, resp. bázickým fuksínom vytvára červe- nohnedú vo vode takmer nerozpustnú zlúčeninu (diazóniovú soľ). Zafarbenie pod kalusovou kultú- rou a okolo nej, ako aj koreňa klíčnych rastlín je prejavom činnosti extracelulárnej b-galaktozidázy študovanými objektmi. Intenzita zafarbenia je mierou ich enzýmovej aktivity. Intracelulárne lokalizovaný enzým má majoritné, kým extracelulárna b-galaktozidáza minoritné zastúpenie.

        Klíčová slova: sekrécia enzýmu – mrkva – extracelulárna b-galaktozidáza – diazóniová soľ
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER