Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 140, 2001, No. 7, p. 200–204
 
KARDIOLOGIE 2000 
Jerie P. 

0
 


Souhrn:

       Statinům (inhibitorům HMG-CoA reduktázy) je v současné době věnována velká pozornost nejen pro jejich antihyperlipidemický a antiaterogenní účinek. Nové studie ukázaly příznivý efekt u senilní demence, v prevenci ischemických mozkových příhod a osteoporózy. Zkouší se též u pacientů s kardioverterem-defibrilátorem, kde patrně snižuje výskyt závažných komorových arytmií. Opatrnost se doporučuje u pacientů se srdečním selháním, zejména ve vyšším věku: při snížení hladiny cholesterolu pod určitou mez byla zaznamenána vyšší úmrtnost. Jako alternativní léčba se doporučuje niacin. ACE-inhibitory se osvědčily v prevenci kardiovaskulárních komplikací u nemocných s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu myokardu. Při srovnání dlouhodobého efektu nejsou však účinnější než podávání -blokátorů, diuretik a klonidinu. Blokátory kalciových kanálů snižují sice výskyt cerebrovaskulárních příhod u nemocných se zvýšeným rizikem, ale zvyšují riziko komplikací kardiovaskulárních. U nemocných se srdečním selháním a poruchami vedení byly s úspěchem nasazeny biventrikulární pacemarkery; poprvé byla v létě 2000 implantována umělá podpůrná komora u nemocného s terminálním nezvládnutelným selháním. Kardiospeci- fický troponin I se ukazuje jako možný časný ukazatel stavů spojených se zvýšenou koagulabilitou a následným poškozením myokardu, např. též orgánové rejekce při srdeční transplantaci. T-cadherin byl identifikován jako součást molekulárního systému, podílejícího se na regulaci složení cévní stěny. Etamoxir, který byl původně vyvinut pro léčbu diabetu II. typu, by mohl být účinný též při srdečním selhání. Inhalace NO snižuje riziko pulmonální hypertenze po operacích vrozených chlopňových vad.

        Klíčová slova: statiny, niacin, biventrikulární pacemarkery, NO-inhalace, troponin I, T-cadherin, Etamoxir, pokrok v kardiologii.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER