Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2007; 56, 42–45
 
Analýza zásobovací situace v lékárnách I. Zásobování léčivy a zdravotnickými prostředky z pohledu lékáren a distributora 
MACEŠKOVÁ B., VYHNALÍKOVÁ J.1 

Verinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav aplikované farmacie 1Lékárna U lva, Mikulov
 


Souhrn:

       Práce popisuje v současnosti používané způsoby objednávání, jejich časovou náročnost, klady a zápory. Výsledky rozboru dat z lékáren byly porovnány s údaji zjištěnými analýzou dat poskytnutých distributorem. Metodika práce zahrnuje: dotazníkový průzkum, metodu autosnímku a rozbor archivních dat z lékáren a od distributora. Nejčastější odpovědí na počet dodávajících velkodistributorů je 2 (38,1 % lékáren) a 3 (33,3 % lékáren), lékárny od nich nejčastěji odebírají 3x denně (28,1 % lékáren). K sestavení objednávky přistupuje 61,9 % lékáren intuitivně, 38,1 % využívá možnosti automatického návrhu objednávky PC systémem. 66,6 % lékáren využívá modemového objednávání, výhodami jsou rychlost (49,3 %), časová dostupnost (41,2 %), přehled o potvrzených přípravcích (28,5 %) a finanční zvýhodnění (23,8 %). Průměrný čas objednávání činí 21 minut denně pro telefonické objednávky a 4 minuty denně pro modemové objednávky, průměrný podíl ve využití jednotlivých způsobů objednávání je 59,1 % : 40,9 % položek ve prospěch modemových objednávek. Na případu konkrétní lékárny je ukázán dopad změn vyplývajících z přechodu z objednávání výhradně telefonického na objednávání převážně pomocí modemu, časová úspora činila 62,5 % (ze 14,4 s na 5,4 s na l objednávanou položku). Z rozboru dat od distributora vyplývá nárůst podílu položek i balení objednávaných modemem (z 22,2 %, resp. 20,6 % v roce 2000 na 54,5 % resp. 49,8 % v roce 2004).

        Klíčová slova: lékárna – objednávání léčiv – distribuce léčiv
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER