Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 22, p. 689-692.
 
PODÁVÁNÍ INTERFERONU ALFA JAKO POTRANSPLANTAČNÍ IMUNOTERAPIE U MALIGNÍCH LYMFOMŮ 
Trněný M., Apltauerová M., 1 Procházka B., Klener P. 

I. interní klinika LF UK a VFN, Praha 1 Státní zdravotní ústav, Praha
 


Abstrakt:

       Východisko. Za možné příčiny relapsů u nemocných s maligními lymfomy po autologní transplantaci krvetvor- ných buněk se považuje mimo jiné chybění imunitní reakce. Cílem této studie bylo zjistit účinek dlouhodobého podávání interferonu alfa po autologní transplantaci u maligních lymfomů. Metody a výsledky. Sledováno bylo celkem 16 nemocných (9 mužů a 6 žen, průměrného věku 44 let), 14 s non-hodgkinským lymfomem a 2 s Hodgkinovou chorobou, u nichž bylo po provedení vysokodávkované trans- plantace s autologní transplantací krvetvorných buněk zahájena imunoterapie podáváním IFNa v dávce 3 MU 3krát týdně. Terapie byla dobře tolerována, pouze u dvou (12,5 %) nemocných musela být vysazena a u dvou (12,5 %) musely být dávky sníženy nebo přechodně vysazeny. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou (16 osob, 12 mužů, 4 ženy, průměrný věk 43 a podobnými dalšími charakteristikami jako sledovaná skupina), kteří po transplan- taci IFN alfa nedostávali. Kontrolní nemocní byli spárování podle stavu při transplantaci, stupně předléčení, diagnózy a věku. Ve skupině léčené IFNa došlo k 5 relapsům a 2 úmrtím, ve skupině kontrolní ke 4 relapsům a 3 úmrtím. Pravděpodobnost přežití bez známek progrese (PFS) a celkového přežití (OS) v 18 měsících je ve skupině léčené 67,4% a 88,9%, ve skupině kontrolní 86,5% a 93,8%. Výsledky nejsou statisticky významné. Závěry. V naší studii jsme potvrdili schůdnost dlouhodobého podávání IFNa po transplantaci. Předběžně lze říci, že se výsledek nelišil ve skupině léčených a neléčených nemocných, nicméně význam tohoto druhu imunoterapie, nebo jeho modifikace budou muset být zhodnoceny v randomizované studii.

        Klíčová slova: maligní lymfom, transplantace, relaps, imunoterapie, interferon alfa, NHL, m. Hodgkin.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER