Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 949–952.
 
Zdravotní a psychosociální aspekty kvality života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk 
1,2Slováček L., 3Slováčková B., 1,2Jebavý L. 

1Katedra válečného vnitřního lékařství, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové 2II. interní klinika – Oddělení klinické hematologie FN a LF UK, Hradec Králové 3Psychiatrická klinika FN, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Východisko. Transplantace krvetvorných buněk je specifická léčebná metoda užívaná nejen v léčbě hematologických malignit a solidních tumorů, ale i v léčbě nenádorových onemocnění. Podobně jako jiné léčebné metody i transplantace krvetvorných buněk ovlivňuje další průběh onemocnění, a tím i kvalitu života nemocného. Autoři ve své transverzální studii s 12 dospělými pacienty s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové analyzují vliv vybraných zdravotních a psychosociálních aspektů na kvalitu života u této skupiny nemocných. Metody a výsledky. Metodikou European Quality of Life Questionnaire EQ-5D je hodnocena kvalita života v závislosti na věku, pohlaví, úrovni vzdělání, polymorbiditě, religiozitě, rodinném stavu, abusu kouření a časovém odstupu od provedení transplantace. Výsledky prezentují statisticky významnou závislost kvality života nemocných na věku, religiozitě, abúzu kouření, úrovni vzdělání a polymorbiditě. Vliv ostatních aspektů se jako statistický významný neprokázal. Závěry. Globální kvalita života nemocných s akutní myeloidní leukémií po autologní transplantaci periferních kmenových buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové je na velmi dobré úrovni, o čemž vypovídají i průměrné hodnoty EQ-5D skóre (75,1 %) a EQ-5D VAS (67,5 %).

        Klíčová slova: kvalita života, akutní myeloidní leukémie, transplantace krvetvorných buněk, dotazníky kvality života.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER