Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 695–700.
 
Onemocnění kardiovaskulárního systému a genové polymorfizmy 
Bartošová L., Strnadová V., 1Bartoš M., Krčmář J., Nečas J. 

Ústav humánní farmakologie a toxikologie Farmaceutická fakulta VFU, Brno 1Laboratoř molekulární diagnostiky, Genex, Brno
 


Souhrn:

       Onemocnění kardiovaskulárního systému patří v současnosti mezi nejzávažnější příčiny mortality obyvatelstva České republiky. Ačkoliv se na jejich vzniku a progresi významně podílí nezdravý životní styl, nelze upřít i vliv dědičné predispozice. V přehledovém článku je nejprve stručná charakteristika toho, co jsou genové polymorfizmy a k jakým následkům mohou mutace obecně vést. Poté následuje přehled nejvýznamnějších výsledků prací našich a zahraničních autorů, které řeší problematiku asociace konkrétních genových polymorfizmů s takovými patologickými stavy, jako je akutní nebo chronické srdeční selhání, esenciální hypertenze nebo poruchy srdečního rytmu. Pozornost je soustředěna na geny podílející se na ß-adrenergní signalizaci, na gen pro angiotenzinogen, pro angiotenzin konvertující enzym a pro receptor angiotenzinu II. Na konci článku jsou nejdůležitější fakta shrnuta do přehledné tabulky.

        Klíčová slova: kardiovaskulární choroby, dědičná predispozice, genový polymorfizmus.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER