Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 12, pp. 746–750.
 
Hodnocení situace tuberkulózy v České republice v roce 2002 
Krejbich F., Trnka L., 1Mazánková V. 

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou – Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Praha Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. V roce 2002 poklesl jak počet všech notifikovaných případů TB, tak i TB plic včetně definitivních. Nejvyšší pokles byl dosažen u definitivních mikroskopicky pozitivních TB plic (o 14 %). Metody a výsledky. Celkový počet případů TB plic byl pod 12 onemocnění na 100 000 obyvatel a počet definitivních TB plic pod 7 onemocnění na 100 000 obyvatel. Byl tak potvrzen pokles počtu notifikovaných případů TB trvající od roku 1999. Účinná antituberkulotická léčba přispěla k likvidaci známých zdrojů TB infekce. Podíl zemřelých z vyšších věkových skupin, kteří zemřeli na jiná onemocnění než TB, brání dosažení ještě lepších výsledků. Rezistence na antituberkulotika nedosáhla ani 7%aMDR TB 2%, to svědčí o dobře prováděné léčbě TB nemocných. To vytváří předpoklady k dalšímu snižování počtu případů TB, pokud nebude tento proces narušen jevy, které nedokážeme ovlivnit. Další opatření kontroly TB bude třeba cílit na aktivní vyhledávání případů TB v rizikových skupinách. Závěry. Snížení počtu zdrojů TB tak vytvořily předpoklady ke sledování šíření TB infekce, a následné léčbě latentní infekce (chemoprofylaxe), což bude znamenat další kvalitativně nový posun. Česká republika je tak právem řazena do první skupiny evropských zemí s příznivou situací TB a její účinnou kontrolou.

        Klíčová slova: tuberkulóza, situace TB, případ TB, léčba TB, rezistence na antituberkulotika.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER