Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 11, pp. 651–655.
 
Korelace výsledků průtokové cytometrie a morfologických nálezů v diagnostice maligních lymfomů z B buněk 
Manďáková P., Campr V., Kodet R. 

Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FNM, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Imunofenotypizace maligních lymfomů je dnes již nezbytnou podmínkou pro jejich správnou klasifikaci a následně pro stanovení terapie a prognózy pacienta (SZO). Přestože možnosti klasické imunohistologie v řezech (parafinových i zmražených) se v posledních letech významně rozšířily, je výhodné kombinovat je s vyšetřením průtokovou cytometrií. Hlavní předností průtokové cytometrie je možnost současné aplikace dvou a více protilátek značených různými fluorochromy v jednom vzorku. Limitací je nutnost vyšetřovat pouze nativní materiál. Metody a výsledky. Metodu průtokové cytometrie jsme spolu s histologickým a imunohistochemickým vyšetřením použili pro diagnostiku primárních non-Hodgkinských lymfomů z B buněk (B-NHL) a ke stagingu respektive k restagingu v kostní dřeni. Na sestavě 90 pacientů s prokázaným nebo suspektním B-NHL jsme zjistili shodu výsledků v 89 % hodnocených primárních nádorů a v 85 % hodnocených kostních dření. Celková úspěšnost průtokové cytometrie pro určení infiltrace vzorku B lymfomem byla 89 %. Závěry. Imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie významně přispívá ke zpřesnění klasifikace maligních lymfomů z B buněk. V některých případech není dokonce nutné doplnit imunohistochemické vyšetření. Obzvláště výhodné je využití metody při stanovení klonality pomocí povrchových markerů, kdy je průtoková cytometrie významně specifičtější i senzitivnější než imunohistochemické vyšetření v histologickém řezu. Využití imunofenotypizace pomocí průtokové cytometrie jako pomocné metody v korelaci s morfologickými nálezy zrychluje a zpřesňuje diagnostiku maligních lymfomů z B buněk.

        Klíčová slova: maligní lymfomy, klonalita, lymfatické uzliny, kostní dřeň, průtoková cytometrie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER