Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm., 50, 2001, No. 4, p. 197-202
 
ANALYTICKÉ HODNOTENIE LÁTKY BL 443 PIVALÁTU 
BEZÁKOVÁ Ž., STANKOVIČOVÁ M., CSÖLLEI J.  

Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Ústav chemických lieèiv Veterinárnej a farmaceutickej Univerzity, Brno
 


Souhrn:

       V práci prezentujeme výsledky analytického hodnotenia a štúdia niektorých fyzikálno-chemických vlastností nového potenciálneho liečiva typu prodrug O látky BL 443 pivalátu s predpokladaným antidysrytmickým účinkom. štruktúra látky sa potvrdila elementárnou analýzou, IE a UF spek- troskopiou. Stanovili sme nasledovné parametre: teplotu topenia, rozpustnosť, disociaenú konitantu, experimentálny rozdeľovací koeficient v štyroch rôznych systémoch, povrchovú aktivitu. študovali sme chromatografické správanie sa látky na tenkej vrstve (adsorpená a rozdeľovacia chromatografia). Pre stanovenie obsahu látky v eistej substancii sme použili acidimetrickú titráciu v nevodnom prostredí a spektrofotometriu v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dažke druhého absorpeného maxima látky.

        Klíčová slova: prolieèivá - BL 443 pivalát: butylester kyseliny [(2-pivaloyloxy-3-izopropylamino)-propoxy]fenylkarbámovej -analytický profil - fyzikálnochemické vlastnosti
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER