Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 138, 1999, No. 22, p. 696-698.
 
ZMENA SCHOPNOSTI SPONTÁNNEJ ZNOVUOBNOVY VYBRANÝCH DIFERENCIAČNÝCH ANTIGÉNOV T-LYMFOCYTOV V ZÁVISLOSTI OD VEKU 
Tuchyňová A., Rovenský J., Blažíčková S., Rauová Ľ., 1 Hegyi L., 2 Buc M. 

Výskumný ústav reumatických chorôb, Piešťany Slovenská postgraduálna akadémia, Bratislava 2 Imunologický ústav LF UK, Bratislava
 


Abstrakt:

       Východisko. V priebehu fyziologického starnutia dochádza k zmenám v imunitnom systéme na viacerých úrov- niach. Cieľom našej práce bolo porovnať schopnosť spontánnej znovuobnovy vybraných diferenciačných antigénov na lymfocytoch periférnej krvi po ich predchádzajúcej trypsinizácii v skupine zdravých osôb vyššieho a dospelého veku. Metódy a výsledky. Vyšetrili sme 24 dospelých osôb (19 - 59 rokov) a 36 starších osôb (60 - 90 rokov). Izolované lymfocyty periférnej krvi sme trypsínovali a následne inkubovali v kultivačnom médiu. Sledovali sme schopnosť spontánnej znovuobnovy diferenciačných antigénov CD2, CD4, CD8 a CD45RA. Antigén CD2 sa ani v jednej zo sledovaných skupín neobnovil na pôvodné hodnoty. Avšak rozdiel medzi jeho expresiou na lymfocytoch pred trypsínovaním a na lymfocytoch po 16-hodinovej inkubácii bol u starších osôb vyšší 16% (p < 0,001) ako v skupine dospelých osôb 7% (p < 0,01). Znovuobnova antigénu CD4 bola v oboch sledovaných skupinách skoro rovnaká. Počet CD8+ T-lymfocytov bol u starších ľudí nižší (p < 0,05), spontánna znovuobnova antigénu CD8 sa nelíšila medzi vyšetrovanými skupinami a v oboch prípadoch dosiahla východzie hodnoty. Antigén CD45RA sa u starých osôb obnovoval pomalšie, rozdiel medzi skupinami bol na hranici štatistickej významnosti (p < 0,0595). Závery. Z našich výsledkov vyplýva, že v priebehu fyziologického starnutia dochádza k zníženiu schopnosti spontánnej znovuobnovy antigénov CD2 a CD45RA, ale nie antigénov CD4 a CD8. Doposiaľ neexistuje jednoznač- né vysvetlenie prečo k tejto zmene dochádza, pravdepodobne bude podmienená viacerými faktormi. Skúmanie týchto zmien a snaha o ich ovplyvnenie môže napomôcť k pochopeniu starnutím podmienenej imunologickej dysregulácie, jej dôsledkov a prípadného terapeutického ovplyvnenia.

        Klíčová slova: starnutie, trypsinizácia, znovuobnova, CD2, CD4, CD8, CD45RA.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER