Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 445–450.
 
Náčrt súčasného pohľadu na problematiku ľahkých poranení mozgu so zameraním na dospelú populáciu 
Sivák Š., Kurča E., 1Jančovič D., 1Petriščák Š., 2Kučera P. 

Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin 1Ortopedicko-traumatologická klinika JLF UK a MFN, Martin21. neurologická klinika LF UK a FN, Bratislava
 


Souhrn:

       Ľahké poranenie mozgu patrí medzi najčastejšie neurologické a neurotraumatologické diagnózy. Jeho patofyziologickým základom je často difúzne axonálne poškodenie rôzneho stupňa závažnosti a reverzibility podmienené obyčajne kombináciou zotrvačných a nárazových dynamických síl. V akútnom štádiu ľahkého poranenia mozgu je nevyhnutné čo najskôr identifikovať približne 1 % pacientov, ktorí budú musieť podstúpiť neurochirurgickú intervenciu z dôvodu vitálnej indikácie. Nezastupiteľnú úlohu v diagnostike ľahkého poranenia mozgu má subjektívna a objektívna anamnéza, skríning rizikových faktorov vzniku intrakraniálnych komplikácii, neurologické, resp. neuropsychologické vyšetrenie a pomocné zobrazovacie metódy (CT, MR). Napriek skutočnosti, že ľahké poranenie mozgu je tradične považované zo zdravotného hľadiska za nezávažné poranenie, je až v 10 % prípadov prítomný tzv. postkomočný syndróm v trvaní viac ako 1 rok po úraze.

        Klíčová slova: ľahké poranenie mozgu, otras mozgu, epidemiológia, patofyziológia, diagnostika, manažment.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER