Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2004; 53, 228–233
 
Validácia HPLC metódy na analýzu rozkladných produktov diazepamu v injekciách diazepamu 
HUDECOVÁ T., BÁTOROVÁ V., HATRÍK Š., HAVRÁNEK E.  

Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
 


Souhrn:

       Diazepam je významné liečivo zo skupiny benzodiazepínov. V klinickej praxi sa využíva jeho sedatívny, hypnotický, antikonvulzívny,myorelaxačný a predovšetkým anxiolytický účinok.V odbornej literatúre bolo publikovaných niekoľko kinetických štúdií, z ktorých vyplýva, že diazepam je liečivo citlivé na hydrolýzu v kyslom aj v zásaditom prostredí. Cieľom predloženej práce bolo vypracovať a validovať jednoduchú a rýchlu HPLC/UV metódu na simultánnu analýzu troch rozkladných produktov diazepamu v prítomnosti diazepamu a aplikovať ju na kontrolu stability injekčného roztoku diazepamu. Výsledkom optimalizácie chromatografických podmienok bolo použitie vysokoúčinnej chromatografickej kolóny Zorbax ODS, mobilnej fázy tvorenej zmesou acetonitril/ voda v pomere 60/40 (v/v, %), prietokovej rýchlosti 1,5 ml/min a spektrofotometrickej detekcie pri 242 nm.Vypracovaná metóda a použitý chromatografický systémboli úspešne validované a môžu byť použité v praxi pri kontrole stability injekčných roztokov diazepamu.

        Klíčová slova: HPLC/UV – diazepam – 2-amino-5-chlórbenzofenón – 2-metylamino-5-chlórbenzofenón – 3-amino-6-chlór-1-metyl-4-fenylkarbostyril – validácia
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER