Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 712–717.
 
Analýza vlivu cirkadiánního rytmu na turbulenci srdeční frekvence u pacientů s poinfarktovou dysfunkcí levé srdeční komory 
1Sepši M., 1Kozák M., 1Trčka P., 1Křivan L., 1Vlašínová J., 2Kýr M. 

1Interní kardiologická klinika FN, Brno 2Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
 


Souhrn:

       Východisko. Některé studie prokázaly cirkadiánní výskyt náhlé srdeční smrti (NSS), komorových ektopií, akutních koronárních syndromů a variability srdeční frekvence (HRT). Jedním z nových parametrů neinvazivní stratifikace náhlé srdeční smrti je turbulence srdeční frekvence. Nalezení cirkadiánních oscilací HRT a optimalizace měření HRT může zvýšit pozitivní prediktivní hodnotu HRT jako markru rizika NSS. Metody a výsledky. Soubor tvořilo 120 po sobě jdoucích pacientů po infarktu myokardu průměrného věku 62,7±12,4 let, (90 mužů, 30 žen) indikovaných k 24hodinovému EKG monitorování. EF LK byla 0,45±0,12. HRT byla měřena ve dvouhodinových intervalech v průběhu 24 hodin a následně byla provedena analýza cirkadiánní závislosti tohoto znaku. Závěry. Byla zaznamenána významná cirkadiánní oscilace parametru TS (turbulence slope). U parametru TO (turbulence onset) nebyly cirkadiánní znaky zachyceny.

        Klíčová slova: turbulence srdeční frekvence, náhlá srdeční smrt, dobrá funkce levé komory.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER