Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 174–177.
 
Klinický význam stanovení nádorových markerů v průběhu follow up u karcinomu prsu 
Fínek J., Holubec L. jr., 1Topolčan O., 1Pikner R., 2Sůvová B., 2Třeška V.  

Radioterapeutické a onkologické oddělení FN, Plzeň 1ONM – úsek imunodiagnostiky FN, Plzeň 2Chirurgická klinika FN, Plzeň
 


Souhrn:

       Východisko. Autoři se zabývali možností časné detekce metastatického procesu u pacientek s karcinomem prsu pomocí nádorových markerů v průběhu dlouhodobé kontroly nádorového onemocnění (follow up). Metody a výsledky. V letech 1996 až 2002 bylo sledováno 1184 pacientek po primární terapii karcinomu prsu. Pomocí komerčně dostupných kitů byly ze séra systematicky vyšetřovány nádorovémarkeryCA15-3 (MEIA,Abbot), CEA (IRMA, Immunotech), TPA (IRMA, Byk Sangtec) a TPS (IRMA, Beki). Výsledky byly retrospektivně korelovány s klinickým stavem pacienta. Autoři stanovili optimální hraniční hodnoty (cut offs) a senzitivity jednotlivých nádorových markerů a jejich kombinací při doporučené specificitě 95 %. Pro detekci vzdálených metastáz do kostí, jater, plic a mozku bylo nejvyšších senzitivit dosaženo u CA 15-3 (53–68 %). Jako optimální kombinace nádorových markerů byla trojkombinace CA 15-3,CEA a TPA. Pro detekci metastatického procesu v lymfatických uzlinách neměl žádný z nádorových markerů dostatečnou senzitivitu. Závěry. Optimální kombinací nádorových markerů v průběhu follow up je stanovení CA 15-3, CEA a TPA. U této kombinace je však třeba zvážit klinický přínos a ekonomickou náročnost této monitorace. Za předpokladu použití jednoho nádorového markeru má pouze CA 15-3 dostatečné senzitivity pro časnou detekci metastatického procesu.

        Klíčová slova: karcinom prsu, nádorové markery, metastatický proces.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER