Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 168–171.
 
Fetální EKG v predikci intrapartální hypoxie plodu 
Hájek Z. 

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Intrapartální hypoxie plodu je jednou z nejčastějších příčin hypoxicko-ischemických postižení CNS novorozence a vzniku trvalého handicapu. Výskyt mnohdy souvisí s podceněním průběhu porodu porodníkem, který porod vede a za jeho průběh zodpovídá. Proto vstupuje do současného porodnictví stále novější přístrojová technika, která umožňuje objektivně posoudit rozvoj intrapartální hypoxie plodu. Postupně byly zavedeny do praxe kardiotokografie (CTG), fetální pulzní oximetrie (FpO2) a v poslední době zcela nová metoda hodnotící ST úsek fetálního EKG–STAN. Ukazuje se, že tato metoda v predikci hypoxie plodu vykazuje nejvyšší specificitu a dobře signalizuje rozvoj metabolické acidózy plodu, stav, který ohrožuje plod v době porodu a může vést k postižení životně důležitých orgánů. Myokard plodu citlivě reaguje na vyplavení stresových hormonů, rozvoj anaerobního metabolizmu a změny v hladině draslíku. Tyto změny se projeví na fetálním EKG postupně podle rozvoje hypoxie zvýšením vlny T, zvýšením T/QRS úseku až po závažnou bifázicitu úseku ST. Ta již odráží velmi závažný stav plodu in utero spojený s rozvinutou metabolickou acidózou.

        Klíčová slova: hypoxie plodu, ST-analýza, monitorování za porodu.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER