Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Klin. Biochem. Metab. , 11 (32), 2003, No. 1, p. 37–43.
 
Kontinuální monitorování koncentrace glukosy v intersticiální tekutině – naše první zkušenosti 
Chlup R.1, 2, Mlčák P.1, 2, Boudová E.3, Fialová J.1, Bartek J.4 

1Ústav fyziologie LF Univerzity Palackého v Olomouci2II. interní klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci 3III. interní klinika FN a LF Univerzity Palackého v Olomouci 4Ústav lékařské chemie a biochemie LF Univerzity Palackého v Olomouci
 


Souhrn:

       Práce přináší informaci o systému pro kontinuální monitorování glukosy CGMS (Continuous Glucose Monitoring System) a o jeho použití v klinické praxi. Jsou popsány základní součásti CGMS (senzor, spojovací kabel, monitor, komunikační stanice, počítač a software) i stručný postup při zavádění a provozu senzoru (edukace pacienta, kontrola jednotlivých částí CGMS, vbodnutí senzoru pomocí serteru, připojení monitoru, inicializace, kalibrace). Deklarovaná kritéria kvality měření při srovnání hodnot senzoru s hodnotami standardu (glukometru nebo laboratoře) jsou: koeficient korelace r > 0,79 a střední absolutní chyba < 28 %. Na třech kazuistikách uvádějí autoři své první zkušenosti s CGMS: 1. U zdravého jedince je demonstrován záznam výsledků kontinuálního měření koncentrace glukosy v intersticiální tekutině (ISF-glukosa) senzorem a současně záznam intenzivního selfmonitoringu P-glukosy během 24 hodin; 2. u diabetika II. typu je zachycen průběh fenoménu svítání, dokumentovaný vzestupem ISF-glukosy i P-glukosy ve druhé polovině noci z 12,5 na 15,1 mmol/l; 3. u diabetika I. typu léčeného pumpou MiniMed 507 byly zaznamenány normální hodnoty ISF-glukosy i P-glukosy během dne i noci, což potvrzuje přiměřené nastavení bazální rychlosti a správný odhad prandiálních bolusů inzulinu.

        Klíčová slova: kontinuální monitorování glukosy, selfmonitoring, intersticiální tekutina, diabetes mellitus, fenomén svítání.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER