Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 8, p. 456–459.
 
Farmakologická léčba akutních koronárních syndromů 
Holm F., Aschermann M.1 

Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec 1II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Akutní koronární syndromy (AKS) jsou patofyziologicky způsobeny neokluzivní trombózou koronární tepny. Tepenná aterotrombóza nejčastěji nasedá na prasklý ateromový plát a zahrnuje trombocytární a plazmatickou složku koagulace. Cílem farmakologické léčby je jak ovlivnění aktivovaných destiček, tak ovlivnění plazmatické prokoagulační aktivity. Celá řada klinických studií prokázala benefit protidestičkové léčby AKS kyselinou acetylsalicylovou, clopidogrelem i blokátory destičkových receptorů IIb/IIIa. V antikoagulační léčbě AKS nefrakcionovaný heparin nahrazují nízkomolekulární hepariny. Novým standardem ve farmakoterapii AKS by se měla stát kombinace kyseliny acetylsalicylové, enoxaparinu a clopidogrelu. Blokátory destičkových receptorů IIb/IIIa by měly být podány zejména pacientům, kteří jsou indikováni k časnému invazivnímu ošetření.

        Klíčová slova: akutní koronární syndromy, farmakoterapie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER