Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 943–948.
 
Tako-tsubo kardiomyopatie – naše zkušenosti a přehled aktuálních poznatků 
Zahin M. S., Kocík M., Goričan K., Veiser T., 1Humhal J., Večeřová A., Žák, A. 

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Tako-tsubo kardiomyopatie je relativně nový kardiální syndrom charakterizovaný reverzibilním balónovitým vydouváním hrotu levé komory při abscenci signifikantního stenotizujícího postižení epikardiálních tepen. Svým iniciálním průběhem tento syndrom napodobuje akutní koronární syndromy s rozvojem elevací segmentů ST nebo změn vln T v prekordiálních svodech a nevýznamným vyplavením kardiospecifických biomarkerů. Klinicky se nejčastěji projevuje prekordiální bolestí a dušností, často vzniklou po epizodě psychického anebo fyzického stresu. Typickým nálezem je přechodná porucha kinetiky postihující hrot a střední část levé komory při nepřítomnosti obstruktivního postižení epikardiálních tepen. Syndrom častěji postihuje ženy v postmenopauzálním věku. Průběh hospitalizace je zpravidla nekomplikovaný, mortalita a riziko recidivy jsou nízké. Metody a výsledky. V práci uvádíme soubor 6 pacientů hospitalizovaných na našem pracovišti s akutním balónovitým vydouváním hrotu levé komory při normálním koronarografickém nálezu. Závěry. Demografické vlastnosti souboru, klinické charakteristiky a průběh onemocnění se plně shodují s obrazem tako-tsubo kardiomyopatie popisovaným v literatuře.

        Klíčová slova: tako-tsubo kardiomyopatie, syndrom přechodného apikálního balónovitého vydouvání levé komory, dysfunkce levé komory, akutní koronární syndrom.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER