Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 738–742.
 
Tuberkulóza v České republice v roce 2005 
Homolka J., Krejbich F., 1Holub J. 

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
 


Souhrn:

       Východisko. V roce 2005 bylo hlášeno do Registru tuberkulózy celkem 1007 nových tuberkulóz (TB) všech forem a lokalizací. Metody a výsledky. Z nich bylo 838 TB plic, definitivních případů TB plic 586 a mikroskopicky pozitivních 326 případů. Proti roku 2004 poklesl počet všech notifikovaných případů TB. U definitivních a mikroskopicky pozitivních TB plic ale došlo k nevýznamnému nárůstu. Celkový počet případů TB všech forem a lokalizací poprvé v České republice poklesl pod 10/100 000 obyvatel. Byl tak potvrzen trend poklesu počtu notifikovaných případů TB začínající v roce 1998. Účinnost antituberkulotické léčby přesáhla v České republice 80 %, 71,2 % nemocných přišlo za lékařem pro potíže. Počet aktivně vyhledaných onemocnění klesl pod 15 %. Závěry. Další opatření kontroly TB je nutné cílit na aktivní vyhledávání případů TB v rizikových skupinách. Česká republika patří do skupiny evropských zemí s příznivou situací v TB a její účinnou kontrolou.

        Klíčová slova: tuberkulóza, epidemiologie, léčba, rezistence.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER