Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 139, 2000, No. 14, p. 437-439.
 
HEMATOLOGICKÁ A CYTOGENETICKÁ ODPOVEĎ NA LIEČBU U CHORÝCH S CHRONICKOU MYELOICKOU LEUKÉMIOU 
Tóthová E., Fričová M., Štecová N., Kafková A., Mudroňová B., 

Klinika hematológie LF UPJŠ a FNsP, Košice
 


Abstrakt:

       Východisko. Liečba s Interferónom alfa zvyšuje počet cytogenetických odpovedí u chorých s chronickou my- eloickou leukémiou. Pridanie cytarabinu môže redukovať počet Ph pozitívnych metafáz. S dosiahutím cytogenetickej odpovede sa spája aj dlhšie prežívanie chorých s chronickou myeloickou leukémiou. Cieľom práce bolo vyhodnotenie dosiahnutia hematologickej a cytogenetickej odpovede, ako aj nežiadúcich účinkov liečby u chorých s chronickou myeloickou leukémiou. Metódy a výsledky. Sledovaný súbor tvorilo 87 chorých s novodiagnostikovanou Ph pozitívnou chronickou myeloickou leukémiou. 34 chorých s priemerným vekom 44,6 roka dostávalo hydroxyureu, 42 chorých sme liečili samotným Interferónom alfa a 11 chorých s priemerným vekom 41,3 roka kombináciou Interferónu s cytarabinom. Kompletnú hematologickú remisiu sme zaznamenali iba u 17,5 % chorých liečených hydroxyureou, ale u 35,7 % liečených Interferónom a u 54,5 % chorých liečených kombinovanou terapiou. Cytogenetickú odpoveď sme nenašli ani u jedného pacienta liečeného hydroxyureou, v skupine s Interferónom alfa u 38 %. Najvyšší počet cytogenetic- kých odpovedí bol v skupine liečenej Interferónom a cytarabínom. Ako sa dalo očakávať, pridanie cytarabínu zvýšilo hematotoxicitu a gastrotoxicitu. Závery. Na základe publikovaných údajov, ktoré ukazujú na lepšie prežívanie chorých s dosiahnutou cytogene- tickou odpoveďou ako aj nami pozorovaný vyšší počet cytogenetických odpovedí v skupine liečenej s Interferónom a cytarabínom, predpokladáme, že kombinovaná liečba môže byť vhodná ako liečba prvej línie u chorých s chronic- kou myeloickou leukémiou.

        Klíčová slova: chronická myeloická leukémia, interferón, cytarabín, cytogenetická odpoveď.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER