Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 142, 2003, No. 5, pp. 289–291.
 
Hladiny leptinu u pacientek s restriktivní a purgativní formou mentální anorexie 
Pařízková J., Křížová J., Jiskra J., 1Papežová H., Haluzík M. 

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha1Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Mentální anorexie je onemocnění velmi často s chronickým průběhem. Podle typu poruchy příjmu potravy se mentální anorexie dělí na typ restriktivní, pro který je charakteristické výrazné omezování příjmu potravy a typ purgativní typ, kde je typické střídání hladovění s epizodami přejídání s uměle vyvolaným zvracením. Metody a výsledky. Cílem této studie bylo porovnání sérových koncentrací adipocytárního hormonu leptinu, hladin cholesterolu, triacylglycerolů, tělesné hmotnosti, body mass indexu a poměru sérových koncentrací leptinu k body mass indexu u pacientek s restriktivní a purgativní formou mentální anorexie. Pacientky s restriktivní formou onemocnění měly oproti purgativní formě signifikantně nižší tělesnou hmotnost (37,79±3,93 vs 49,63±9,84 kg, p<0,05), body mass index (13,51±1,43 vs 17,75±2,64 kg.m-2, p<0,05), procento tělesného tuku (13,28±2,83 vs 18,9±5,65 %, p<0,05), sérové koncentrace leptinu /1,17±0,95 vs 5,88±4,7 ng.ml-1, p<0,05) a hladiny cholesterolu (4,14±1,78 vs 6,31±1,27 mmol.l-1, p<0,05). Hladiny triglyceridů se u obou sledovaných skupin nelišily. Sérové koncentrace leptinu pozitivně korelovaly s body mass indexem a procentem tělesného tuku pouze u pacientek s purgativní formou mentální anorexie (body mass index: r=0,95, p<0,001, procento tuku r=0,64, p<0,05). Tato korelace nebyla přítomna u pacientek s restriktivní formou mentální anorexie. Závěry. Na základě našich výsledků konstatujeme, že hladiny leptinu u pacientek s restriktivní formou mentální anorexie jsou významně nižší než u formy purgativní, což je patrně primárně důsledkem rozdílů v obsahu tuku v organizmu.

        Klíčová slova: leptin, restriktivní typ mentální anorexie, purgativní typ mentální anorexie, body mass index.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER