Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2006, 145, pp. 782–787.
 
Možnosti vyšetření funkčního stavu pohybového systému pacientů s chronickým selháním ledvin 
Mahrová A., Bunc V., 1Fischerová H. 

Laboratoř sportovní motoriky, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha 1Hemodialyzační středisko Dialcorp, s.r.o., Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Chronické selhání ledvin je onemocněním, při kterém v organizmu dochází k řadě složitých metabolických a humorálních změn, které vedou ke vzniku přidružených komplikací a v zásadě mění činnost všech orgánových systémů. Pacienti dlouhodobě léčení dialýzou mají sníženou toleranci fyzické zátěže, sníženou svalovou sílu a kloubní pohyblivost, poruchy koordinace a svalové dysbalance. Zahraniční studie dokládají, že vhodně zvolené pohybové aktivity mohou přispět k prevenci poruch a ke zlepšení celkového stavu těchto jedinců. Nezbytnou součástí každého pohybového programu jsou vhodně zvolené motorické testy (1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7). Cílem studie bylo vybrat vhodnou baterii motorických testů se zaměřením na hodnocení těch složek motorické výkonnosti, které jsou nezbytné k udržení soběstačnosti a k vykonávání běžných denních činností. Metody a výsledky. Testovali jsme smíšenou skupinu 23 pacientů. Pro hodnocení funkčního stavu jsme vybrali baterii motorických testů „Senior Fitness Test Manual“ (8), která hodnotí tyto složky motorické výkonnosti: svalovou sílu, kloubní pohyblivost, fyzickou zdatnost, dynamickou stabilitu, pohybovou koordinaci apod. Výsledky jsme porovnali s populační normou uvedenou v manuálu testů. Výkony pacientů se pohybovaly převážně v pásmu podprůměrných a rizikových hodnot – v testech, které jsou náročné na svalovou sílu dolních končetin a k provedení vyžadují určitou úroveň fyzické zdatnosti. Průměrné a nadprůměrné výkony jsme zaznamenali u pacientů, kteří v pohybové anamnéze udávali předchozí pohybovou zkušenost a provozovali sportovní aktivity i po nástupu do pravidelného dialyzačního léčení. Závěr. Na základě vyhodnocení výsledků, považujeme zvolenou testovou baterii za vhodnou pro běžné použití u všech věkových kategorií dialýzovaných pacientů.

        Klíčová slova: chronické selhání ledvin, motorické testy, funkční stav pohybového systému, soběstačnost.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER