Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 75–80.
 
Současné a perspektivní možnosti léčby chronické lymfatické leukémie 
Klener P. 

I. interní klinika 1. LF UK a VFN a ÚHKT, Praha
 


Souhrn:

       Chronická lymfatická leukémie je nejčastější hematologická malignita v západní populaci. V její patogenezi se uplatňuje především inhibice apoptózy, porucha diferenciace, mírné zvýšení proliferace a indukce angiogeneze. Dosavadní léčebné prostředky (chemoterapie a imunoterapie) zlepšují kvalitu života a prodlužují bezpříznakové období, ale neovlivňují významně dobu přežití. Jedinou kurativní metodou je alogenní transplantace kostní dřeně, jejíž indikace má svá omezení a je provázena rizikem peritransplantační mortality. V klinickém zkoušení je větší počet nových přípravků ovlivňujících intracelulární pochody (inhibitory transdukční kaskády, induktory apoptózy). Je uveden přehled současných léčebných prostředků a algoritmus jejich použití v průběhu onemocnění.

        Klíčová slova: chronická lymfatická leukémie, chemoterapie, imunoterapie, transplantace hematopoetických buněk.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER