Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm., 51, 2002, No. 1, p. 41-43
 
VLIV STEARANU HOŘEČNATÉHO NA PEVNOST TABLET V TAHU ZE SUCHÉHO POJIVA PROSOLV SMCC 90 
MUŽÍKOVÁ J. 

Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 


Souhrn:

       V práci byla hodnocena pevnost tablet v tahu ze suchého pojiva Prosoly SMCC 90 a vliv tří koncentrací mazadla stearanu hořečnatého na pevnost tablet z této látky. Výsledky byly srovnávány se stejným hodnocením u Avicelu PH 102. Testované koncentrace stearanu byly 0,4; 0,8 a 1,2 %. Tablety byly lisovány třemi lisovacími silami (3; 3,5 a 4 kN). Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že samotný Prosoly SMCC 90 poskytuje při stejných lisovacích silách pevnější výlisky než Avicel PH 102. Z hlediska snížení pevnosti výlisků přídavkem stearanu hořečnatého je suché pojivo Prosoly SMCC 90 mnohem méně citlivé než Avicel PH 102. U Avicelu PH 102 je výrazné snížení pevnosti zaznamenáno přídavkem 0,4 % stearanu hořečnatého, což u Prosolvu SMCC 90 zaznamenáno nebylo. Významnější snížení pevnosti výlisků vykazuje tato látka až u koncentrace stearanu 0,8 %. Nejvyšší použitá koncentrace stearanu 1,2 % snižuje pevnost tablet z Prosolvu SMCC 90 u lisovacích si13,5 a 4 kN dvakrát méně než pevnost výlisků z Avicelu PH 102.

        Klíčová slova: Prosoly SMCC 90 - Avicel PH 102 - stearan hořečnatý - pevnost tablet v tahu
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER