Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2007, 146, pp. 687–698.
 
Transportní funkce síní po chirurgické ablaci fibrilace síní pomocí kryoenergie 
Kolek M., Brát R., Samlík J. 

Kardiochirurgické centrum FN, Ostrava
 


Souhrn:

       Východisko. Chirurgická ablace patří mezi nejefektivnější metody léčby fibrilace síní. U značné části nemocných umožňuje dosažení stabilního sinusového rytmu a obnovení efektivních síňových kontrakcí. Cílem této prospektivní studie je posoudit přítomnost transportní funkce síní po chirurgické ablaci fibrilace síní pomocí kryoenergie a stanovit predikční faktory úspěchu procedury. Metody a výsledky.V období od ledna 2005 do září 2006 byla provedena kryoablace levé síně jako součást sdruženého kardiochirurgického výkonu u 100 po sobě jdoucích nemocných. Jejich věkový průměr byl 67,6 let (50–82 let), početně mírně převažovali muži nad ženami (41 % žen). Čtyřicet šest pacientů (46 %) mělo před operací paroxyzmální nebo perzistující a 54 (54 %) permanentní fibrilaci síní. Mechanická funkce síní byla hodnocena při kontrolách za 3,5, 6, 12 a 18 měsíců od operace pomocí echokardiografie (pulzně–dopplerovské vyšetření transmitrálního a transtrikuspidálního průtoku, přítomnost vlny A). „Free from atrial fibrillation“ bylo po 18 měsících od operace 79,6 % z těch, kteří měli sinusový rytmus při 3,5měsíční kontrole. Efektivní levosíňové kontrakce byly přítomny po 3,5, 6, 12 a 18 měsících od operace u 70,2 %, 71,9 %, 81,4 % a 73,5 % pacientů, transportní funkci pravé síně jsme nalezli u 97 %, 95,3 %, 97,7 % a 97,1 % nemocných. Nebyl významný rozdíl mezi podskupinou paroxyzmální + perzistující a permanentní fibrilace síní. Negativními predikčními faktory přítomnosti transportní funkce levé síně byly: před operací přítomná mitrální stenóza (při kontrolách po 3,5 a 6 měsících, p=0,02, resp. p=0,03), narůstající předoperační velikost levé síně (jen po 3,5 měsících, p=0,01) a závažnost trikuspidální regurgitace před operací (jen po 18 měsících, p=0,01). Výskyt ischemických iktů činil 7 %. Třicetidenní mortalita souboru byla 12 % (12 úmrtí). Závěry. Mechanická funkce levé síně byla během 18měsíčního sledování přítomna u 70–80 %, funkce pravé síně u 95–98 % pacientů se sinusovým rytmem. Velikost levé síně, přítomnost mitrální stenózy a závažnost trikuspidální regurgitace před operací se chovaly jako prediktory obnovení transportní funkce levé síně v pooperačním období. Nebylo dosaženo signifikantní redukce výskytu ischemických cévních mozkových příhod

        Klíčová slova: fibrilace síní, maze procedura, kryoablace, chirurgická léčba arytmií, transportní funkce síní.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER