Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. slov. Farm., 2004; 53, 219–224
 
Fotodynamická terapie jako nová perspektivní metoda léčby nádorových onemocnění I. Historie, základní princip 
ZIMČÍK P., MILETÍN M. 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Fotodynamická terapie (PDT) je nový způsob léčení kancerózních, ale i nekancerózních onemocnění. Je založena na spolupůsobení tří složek, jež samy o sobě nejsou toxické a neprojevují žádné biologické efekty. Jedná se o kombinaci fotosenzitizéru (PS), světla a molekulárního kyslíku. PS se po absorpci světla excituje a předává energii molekulárnímu kyslíku. Z toho se pak vytváří reaktivní formy kyslíku (zejména singletový kyslík), jež napadají okolní biomolekuly, porušují jejich biologickou funkci a v konečnémdůsledku vedou ke smrti buňky.Na konečnémzničení nádoru se ovšemnepodílí pouze přímý efekt na zničení buněk, nýbrž i indukovaný cévní uzávěr v ozářené oblasti vedoucí k depleci živin a kyslíku a také aktivace imunitní odpovědi. Tato práce si klade za cíl seznámit s historií a základními principy PDT jak z hlediska fyzikálního (aktivace PS a další fotochemické pochody), tak z hlediska biologických efektů na zasaženou tkáň (na úrovni molekulární, subcelulární, celulární i tkáňové).

        Klíčová slova: fotodynamická terapie – singletový kyslík – fotosenzitizér
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER