Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 184-186.
 
Klinická studie MORbus HOdgkin po 25 letech 
Dienstbier Z., Skala E., Blomannová E. 

Nemocnice sv. Alžběty – Liga proti rakovině, Praha
 


Souhrn:

       Východisko. Autoři referují o výsledcích první klinicky sledované studie v ČR u nemocných s Morbus Hodgkin za 25 let od jejího zahájení. Metody a výsledky. Sledovaný soubor 290 pacientů byl léčen podle jednotného protokolu z roku 1978. Základem léčby byla chemoterapie (Cyklofosfamid, Natulan, Prednison, Vinblastin) v kombinaci s radioterapií. U nemocných nad 50 let byla útočná cytostatická léčba redukována úměrně s věkem. V roce 2003 přežívá 194 (77,3 %) pacientů a 165 (85 %) z nich déle než 10 let od dosažení kompletní remise. Z žijících nemocných 24 bylo úspěšně přeléčeno pro relaps. Zemřelo 66 nemocných (22,8 %), z toho 33 na diagnózu M. Hodgkin. 33 ženám ze sledovaného souboru se narodilo 43 dětí. Vjednompřípadě byla zjištěna po porodu fokomelie. Genetik neshledal souvislost s cytostatickou léčbou tři roky před porodema druhé dítě této matky se narodilo zdravé.Autoři pozorovali v jednom případě rodinnou zátěž – otec a dcera měli hodgkinský a vnučka nehodgkinský lymfom. Závěry. Úspěšnost léčby předpokládá komplexní diagnostický přístup a zkušený terapeutický tým.

        Klíčová slova: Morbus Hodgkin, terapie, přežití, děti pacientek.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER