Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2005, 144, pp. 779–783.
 
Současný pohled na plasticitu kmenových buněk a buněčnou terapii 
1Filip S., 2Mokrý J., 3Pudil R. 

1Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Hradec Králové 2Ústav histologie a embryologie LF UK, Hradec Králové 3I. interní klinika FN, Hradec Králové
 


Souhrn:

       Jedním z nejspornějších problémů v současné biologii a medicíně je existence plasticity kmenových buněk. Experimentální biologie a medicína pracuje s kmenovými buňkami a s využitím buněčné terapie již více než 20 let. Termínem plasticita se míní fenotypový potenciál kmenových buněk, který je širší, než jsou fenotypy diferencovaných buněk jejich původních tkání. Mnoho laboratoří již podalo důkaz o existenci plasticity kmenových buněk, ale vznikla celá řada námitek k prezentovaným výsledkům. Prezentujeme některé z námitek zpochybňující údaje o plasticitě kmenových buněk. Ve sdělení chceme poukázat na některé otázky a problémy spojené s plasticitou kmenových buněk, otázkami transdiferenciace a fúze buněk. Z dosavadních experimentálních výsledků můžeme říci, že kmenové buňky budou mít klíčovou úlohu v buněčné terapii. Toto sdělení představuje určitou sondu a úvod do diskuze určené pro plasticitu kmenových buněk a buněčnou terapii.

        Klíčová slova: kmenové buňky, plasticita, transdiferenciace, buněčná terapie.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER