Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čas. Lék. čes., 2004, 143, pp. 324–328.
 
Komplexná liečba chronickej hepatálnej encefalopatie doplnená probiotikom Porovnanie dvoch štúdií 
Boča M., Vyskočil M., Mikulecký M., 2Ebringer L., 1Kolibáš E., Kratochvíľová H., Buzgová D. 

I. interná klinika LF UK a FN, Bratislava 1Psychiatrická klinika LF UK a FN Bratislava 2Ústav bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava
 


Souhrn:

       Východisko. V ostatnom období sa objavili údaje o využití probiotík, medzi nimi aj Enterococcus faecium v liečbe chronickej hepatálnej encefalopatie pri cirhóze pečene. Výsledky získané preparátom Enterococcus faecium M-74 + Selén sa zhodnotia a porovnajú s tými, ktoré uverejnila Loguercio a spol. pre preparát Enterococcus faecium SF 68. Metódy a výsledky. Celkom 15 pacientov s cirhózou pečene, portálnou hypertenziou a chronickou hepatálnou encefalopatiou dostávalo okrem bežnej terapie probiotikum ”Enterococcus faecium M-74 + Selén”, 1 kapsulu denne v troch 4-týždňových obdobiach, oddelených dvoma 2-týždňovými prestávkami. V priebehu liečby bol každý pacient 9x vyšetrený. Závažnosť hepatálnej encefalopatie sme určovali stanovením indexu portálne systémovej encefalopatie z piatich vyšetrovaných parametrov (stavu vedomia, asterixis, testu spájania čísel, amoniaku v sére a EEG). Porovnali sme index na začiatku podávania probiotika a po jeho ukončení. Časový priebeh hladín amoniaku v sére a hodnôt testu spájania čísel v oboch štúdiách sa vzájomne porovnal na základe intervalových odhadov kvadratickej regresnej funkcie. Po liečbe sme zistili významné zlepšenie indexu portálne systémovej encefalopatie: klesol v priemere o 70 % ( 55 % až 85 %, interval 95% spoľahlivosti). Zlepšil sa mentálny stav, ustúpila asterixis. Po 8 až 9 týždňoch liečby hodnoty amoniaku v sére i testu spájania čísel sa významne priblížili k norme. EEG nález sa zlepšil a často i normalizoval. Pacienti v našej štúdii mali významne nižšie počiatočné hodnoty amoniaku v sére (zvýšenie o 31 % nad normu) i testu spájania čísel (zvýšenie o 60 %) ako u Loguercio et al. (zvýšenie o 243 % a 238 %). V priebehu našej liečby sa hodnoty znížili o 20 a 30 %, v porovnávanej o 50 a 70 %. Je zaujímavé, že výrazne vyšší relatívny liečebný efekt sa dosiahol pri ťažšom stupni poruchy v porovnávanej štúdii ako pri ľahšom stupni poruchy v našej štúdii. Závery.Naše výsledky potvrdzujú predpokladaný priaznivý účinok probiotika „Enterococcus faecium M-74 + Selén” na hepatálnu encefalopatiu.

        Klíčová slova: cirhóza pečene, Enterococcus faecium M-74+Selén, chronická hepatálna encefalopatia, index portálne systémovej encefalopatie, test spájania čísel, amoniak v sére.
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER