Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a slov. Farm. 48, 1999, No. 5, p. 218–220
 
VYUŽITÍ REDOX POLYMERŮ PRO ZNAČENÍ INSULINU TECHNECIEM( 99m Tc) 
KOMÁREK P., KLEISNER I. 1 , KONOPKOVÁ M. 2 , KOMÁRKOVÁ I. 3 

Katedra farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ, Praha 1 Klinika nukleární medicíny FNKV, Praha 2 Oddělení radioizotopové diagnostiky IKEM, Praha 3 Oddělení radiofarmak SÚKL, Praha
 


Souhrn:

       Práce se zabývá značením prasečího insulinu techneciem( 99m Tc). Při přípravě tohoto peptidu bylo pro jeho označení použito nerozpustného redox polymeru na bázi zesítěného dextranu (RP G25-IDA). Připravené kity byly označeny 99m Tc s vysokou účinností (více než 95 %) a stabilitou, které se hodnotily chromatografickými metodami. Biodistribuce 99m Tc-insulinu u potkanů s experimentálně vyvolaným diabetem v porovnání s kontrolní skupinou nevykazovala specifické hromadění značené látky v některém z orgánů. Použitá metoda přípravy kitu i jeho značení jsou šetrné, metodou HPLC a S.E.C. nebyly nalezeny žádné degradační produkty insulinu a jeho obsah vyhovoval požadavkům ČL 97. Jedná se o první označení insulinu techneciem( 99m Tc) a rovněž o první použití redox polymeru pro tento účel.

        Klíčová slova: insulin – redox polymer – technecium( 99m Tc) – radioanalýza – biodistribuce
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER