Na úvodní stránku ČLS JEP ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. Ev. PURKYNĚ
Časopisy - Článek
Na úvodní stránku ČLS JEP Aktuality O Společnosti O nakladatelském středisku Časopisy Vyhledávání Knihy Supplementa Katalog
 
  Anglicky / English version Čes. a Slov. Farm., 50, 2001, No. 4, p. 193-196
 
VPLYV LOSARTANU NA ANTIOXIDAČNÝ STAV POTKANOV S DIABETES MELLITUS 
LIPTÁKOVÁ A., ULIČNÁ O. 1 , ĎURČKOVÁ Z., BOŽEK P. 2 , VANČOVÁ O. 1 

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava, Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky LF UK, Bratislava, Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra, Bratislava
 


Souhrn:

       Predmetom štúdia bolo sledovať vplyv podávania antihypertenzívneho lieku losartanu na: 1) antioxidačny stav potkanov s experimentálnym inzulíndependentnym diabetes mellitus; 2) stav oxidačného poškodenia reprezentovaného tvorbou látok, ktoré reagujú s kyselinou tiobarbiturovou (TBARP) a 3) niektoré metabolické parametre. Podávanie losartanu vyznamne neovplyvnilo koncentráciu glukózy, cholesterolu, triacylglycerolov a kyseliny močovej v plazme kontrolnych a diabetickych zvierat. V pečeňovom tkanive sa po podaní losartanu znízila koncentrácia triacylglycerolov, koncentrácia cholesterolu nebola ovplyvnená. Ďalej sa zistilo, ze podávanie losartanu zvyšilo hladinu antioxidantov rozpustnych v lipidoch v plazme diabetickych potkanov, čo môze byš príčinou zisteného znízenia obsahu TBARP v plazme diabetickych potkanov.

        Klíčová slova: antioxidačný stav - losartan - diabetes mellitus - oxidačný stres
       

Objednat toto číslo jako - FYZICKÁ OSOBA nebo PODNIKATELSKÝ SUBJEKT

  ZPĚT NA OBSAH  
 
 
| HOME PAGE | KÓDOVÁNÍ ČEŠTINY | ENGLISH VERSION |
©  1998 - 2008 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ
Výroba: NT Servis, s.r.o., provozovatel serveru P.E.S. consulting, s.r.o.
WEBMASTER